Chuyên mục

Tin tức số hóa doanh nghiệp
08/09/2020
BI (Business Intelligence)
Hệ thống BI (Business Intelligence) là “công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp truy cập các thông tin tối quan trọng...
08/09/2020
Trực quan hóa dữ liệu là gì?
Trực quan hóa dữ liệu đang trở nên ngày càng quan trọng đối với những người làm công việc quản...
08/09/2020
Data Warehouse và ứng dụng tại doanh nghiệp
Data Warehouse tạm dịch kho dữ liệu là một kỹ thuật thu thập và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau...
20/08/2020
Bắt đầu với OKRs
Thiết lập mục tiêu là một phần thiết yếu trong cuộc sống của các nhà quản lý và CEO. Nếu không...
17/08/2020
OKRs là gì?
1. Vì sao nên áp dụng OKRs?  OKRs là một công cụ quản lý mục tiêu & thực thi: Minh bạch,...
024.7100.8666