Sự khác nhau giữa Data Analyst và Business Analyst

Chắc chắn Data Analyst (DA) không phải là Business Analyst (BA).  Tuy cả 2 vai trò đều đưa đến xử lý dữ liệu và giải quyết các vấn đề. Cả 2 vị trí đều được kết nối kiến thức rộng lớn về Khoa học dữ liệu. Tuy nhiên, vai trò và trách nhiệm của Business Analyst và Data Analyst chắc chắn sẽ khác nhau. Họ cần những kỹ năng và sự tập trung khác nhau, nên có định hướng đúng cho con đường sự nghiệp của bạn.

C7C4982750Caf03B70A2616Ac386D1F9 - Sự Khác Nhau Giữa Data Analyst Và Business Analyst
Business Analyst và Data Analyst khác nhau như thế nào

Về Business Analyst (BA)

Các Business Analyst thường chuyên về các vai trò như phân tích hệ thống, phân tích chức năng, phân tích yêu cầu dịch vụ dựa trên các lĩnh vực liên quan. Một nhà phân tích yêu cầu dịch vụ xử lý các truy vấn của người dùng và chịu trách nhiệm cho các cải tiến của hệ thống. đòi hỏi kỹ năng cao về phân tích và khoa học dữ liệu. Họ có khả năng phát triển các giải pháp kinh doanh chiến lược, xác định các chỉ số hiệu suất chính, tạo các use case, giao tiếp với các bên liên quan ở các cấp khác nhau của tổ chức. Họ có thể có được các nhìn toàn diện về các vấn đề kinh doanh và làm việc với các cá nhân để có được thông tin chuyên sâu cần thiết nhằm thúc đẩy các thay đổi về công nghệ.

Về Data Analyst (DA)

Data Analyst chịu trách nhiệm chính trong việc xác định các câu hỏi kinh doanh quan trọng, áp dụng các kỹ thuật thống kê phù hợp, thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp để trích xuất thông tin hữu ích và phát triển các kết luận. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của một tổ chức, đảm bảo kho dữ liệu tạo ra dữ liệu phù hợp hoặc có thể sử dụng lại. Công việc hàng ngày của Data Analyst bao gồm phân tích dữ liệu bằng các mô hình máy tính tiên tiến, loại bỏ các dữ liệu sai, thực hiện phân tích đánh giá chất lượng dữ liệu, ngoại suy mẫu dữ liệu, chuẩn bị các biểu đồ hoặc báo cáo cho quản lý, …

Tham khảo khóa học Business Analyst tại Hà Nội

Sự giống nhau của BA và DA

BA và DA đều thuộc lĩnh vực Data, đều phải hiểu về business và hệ thống data của business đó.

Ví dụ, cả BA và DA đều hay gặp những câu hỏi kiểu như:

“Doanh thu từ hoạt động sale của tôi có vẻ giảm sút. Vậy có cách nào kiểm soát được không? Tôi muốn xem doanh thu của từng nhân viên sale, thì tôi có thể tạo trên hệ thống để cập nhật và xem tự động từ nhà được không?”

Trong trường hợp này, thường là cả BA và DA sẽ có cùng một câu trả lời/giải pháp cho business user.

Sự khác nhau của BA và DA

Khi business user tìm đến BA, thường là họ đã biết mình muốn gì, cần gì.Họ đã có sẵn câu trả lời, và chỉ cần BA diễn giải lại.

Còn khi business user tìm đến với DA, họ thường chỉ có câu hỏi, và lại là một câu hỏi mơ hồ. Họ cảm nhận được khúc mắc gì đó song chưa có cơ sở để khẳng định. DA sẽ căn cứ vào dữ liệu để xác nhận khúc mắc đó có tồn tại hay không, và đề xuất giải pháp.

  • Vai trò trách nghiệm chính

BA cung cấp các đặc tả chức năng thiết lập nền tảng của thiết kế hệ thống công nghệ. DA trích xuát ý nghĩa từ dữ liệu được tạo ra hoặc thu thập bởi hệ thống. DA có thể tự động hóa một số nhiệm vụ của BA, cung cấp các kiến thức kinh doanh có ý nghĩa.

  • Mức lương

Mức trung bình của Data Analyst là $70,246, trong khi mức trung bình của Business Analyst là $75,575. Khi các vai trò này được chuyển sang hồ sơ phân tích dữ liệu thì mức lương trung bình sẽ tăng lên $113,846.

  • Kỹ năng

BA đòi hỏi các kiến thức khoa học dữ liệu, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, đàm phán và khả năng quản lý. Các DA đòi hỏi các kỹ năng gần như tương tự nhưng tập trung nhiều hơn vào các thao tác kỹ thuật dữ liệu.

  • Tương tác người dùng

Các BA có nhiều tương tác trực tiếp với người dùng hệ thống, khách hàng, Dev hơn là DA. Các BA thường phỏng vấn mọi người để tìm hiểu thêm về cách cải thiện công nghệ của quy trình kinh doanh. Họ làm việc cộng tác trong suốt cả dự án. Trong khi đó, các DA ban đầu tương tác với các chuyên gia chủ đề để xác định các bộ dữ liệu quan trọng và phần lớn công việc của họ được thực hiện độc lập.

Bài viết mới nhất
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...

bài viết liên quan

LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...
024.7303.2838