Khóa học Business Intelligence (BI)

Thời lượng: 6 buổi
Suất học: Không giới hạn
Khai giảng: 1611705600
Giá khóa học
3,990,000 đ

Buổi 1: Giới thiệu về Power BI và ứng dụng trong phân tích trực quan hóa dữ liệu

I. Tổng quan về Power BI
1.1 Chuẩn bị trước khi vào học
1.2 Tải, cài đặt và thiết lập Power BI Desktop
1.3 Tạo tài khoản và đăng nhập vào Power BI Desktop
1.4 Giới thiệu cơ bản về giao diện của Power BI Desktop
1.5 Workflow quy trình làm việc với Power BI Desktop
1.6 Giới thiệu về hệ sinh thái của Power BI

II. Import dữ liệu vào Power BI
2.1 Giới thiệu cơ bản về Power Query Editor
2.2 Import dữ liệu vào Power BI

III. Mô hình dữ liệu trong Power BI
3.1 Giới thiệu về lược đồ dữ liệu
3.2 Mô hình dữ liệu thường dùng trong Power BI
3.3 Các liên kết (relationship) giữa các bảng dữ liệu

IV. Hiển thị, trực quan hóa dữ liệu với Power BI
4.1 Giới thiệu các loại biểu đồ và công dụng
4.2 Giới thiệu 1 Dashboard Sample
4.3 Thực hành tạo 1 Dashboard đơn giản

V. Public và chia sẻ dashboard
5.1 Giới thiệu giao diện app.powerbi.com
5.2 Public, nhúng báo cáo và share link public
5.3 Share báo cáo cho người trong cùng tổ chức.
5.4 Hạn chế khi làm self-service

Buổi 2: Thực hành các thao tác với dữ liệu trên Power Query

VI. Thực hành các thao tác với dữ liệu trên Power Query
6.1 Giới thiệu về giao diện của Power Query
6.1.1 Thanh Ribbon
6.1.2 Query List
6.1.3 Data Preview
6.1.4 Formula Bar
6.1.5 Properties
6.1.6 Applied Steps
6.2 Giới thiệu và thực hành sử dụng các chức năng trong:
6.2.1 File tab
6.2.2 Home tab
6.2.3 Transform tab
6.2.4 Add Column tab
6.2.5 View tab
6.2.6 Query List
6.2.7 Data Preview
6.2.8 Properties
6.2.9 Applied Steps
6.3 Giới thiệu cơ bản về M trong Power Query

Buổi 3: 15 quy tắc xây dựng Dashboard theo quy chuẩn của Microsoft

VII. Thực hành một số chức năng xây dựng báo cáo trong Power BI
7.1 Giới thiệu các chức năng chính trong Report View
7.2 Thực hành tạo thẻ để trực quan hóa KPIs và bảng đơn (Table) và bảng ma trận (Matrix)
7.3 Thực hành tạo các biểu đồ cơ bản như biểu đồ cột (bar plot), pie và map
7.4 Thực hành xây dựng bộ lọc (Filter) và các yếu tố lọc cơ bản
VIII. 15 quy tắc xây dựng dashboard theo quy chuẩn Microsoft
8.1 Thiết kế cho một mục tiêu cụ thể
8.2 Để tất cả thông tin lên một màn hình
8.3 Giữ mọi thứ đơn giản
8.4 Căn lề biểu đồ và các khối thông tin
8.5 Thống nhất
8.6 Nổi bật những thông tin quan trọng
8.7 Rõ ràng
8.8 Hệ quy chiếu đặt từ mốc số 0
8.9 Rút gọn số có giá trị quá lớn, làm tròn số thập phân
8.10 Nội dung cần có ngữ cảnh
8.11 Chọn đúng màu sắc
8.12 Chúng ta đang thiết kế Dashboard, không phải Report
8.13 Hiển thị phương sai, chênh lệch (theo tỉ lệ %)
8.14 Loại bỏ những dữ liệu thừa không cùng nội dung báo cáo
8.15 Lựa chọn đúng biểu đồ

Buổi 4: Lập trình DAX cơ bản trong Power BI

IX. Thực hành sử dụng các hàm DAX cơ bản
9.1 Giới thiệu chi tiết về Data View
9.2 Giới thiệu về DAX
9.3 Row Context và Filter Context
9.4 Calculated measures
9.5 Calculated column
9.6 Calculated table
9.7 Thực hành sử dụng một số hàm DAX thông dụng: CALCULATE(), FILTER(), ALL(), SUMX(), SUMX(),…

Buổi 5: Lập trình DAX cơ bản trong Power BI (tiếp)

X. Thực hành sử dụng các hàm DAX nâng cao
10.1 Thực hành sử dụng các hàm TIME INTELLIGENCE
10.2 Thực hành sử dụng USERELATIONSHIP() và các hàm liên kết nâng cao khác
10.3 Thực hành sử dụng các hàm tính RANK() và TOP()
10.4 Thực hành sử dụng các hàm thay đổi cấu trúc bảng như SUMMARIZE(), …

Buổi 6: Ứng dụng kiến thức trong Capstone Project và bài thi tốt nghiệp khóa học

XI. Thực hành bài Capstone Project
– Học viên thực hành với bộ dữ liệu được cho sẵn
– Học viên xây dựng báo cáo theo các yêu cầu đặt ra
– Giảng viên thu bài của học viên và chấm điểm (sẽ phản hồi lại sau buổi học)

XII. Bài Trắc nghiệm cuối khóa học
– Học viên làm bài trắc nghiệm (20 câu) trong 20 phút
– Giảng viên thu bài và chấm điểm (trả bài trong giờ học )

Nội dung khóa học

Buổi 1: Giới thiệu về Power BI và ứng dụng trong phân tích trực quan hóa dữ liệu
Buổi 2: Thực hành các thao tác với dữ liệu trên Power Query
Buổi 3: 15 quy tắc xây dựng Dashboard theo quy chuẩn của Microsoft
Buổi 4: Lập trình DAX cơ bản trong Power BI
Buổi 5: Lập trình DAX cơ bản trong Power BI (tiếp)
Buổi 6: Ứng dụng kiến thức trong Capstone Project và bài thi tốt nghiệp khóa học
Thời lượng: 6 buổi
Suất học: Không giới hạn
Ngày khai giảng: Tháng Một 27, 2021
Hotline: 024.7100.8666

cam kết học viên

Đối với khóa Online, học viên sẽ được học lại MIỄN PHÍ đến khi nắm chắc kiến thức.

Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học khi đi học đủ 70% số buổi trở lên.

Học viên được hỗ trợ, tư vấn, cùng thiết kế tất cả các dự án tự động hóa sau khóa học

Học viên có thể kết hợp học online và offline theo thời gian biểu của mình

Khóa học Business Intelligence (BI)
Nguyễn Văn Nam
5/5
• Nhiều năm kinh nghiệm sử dụng Power BI cho các doanh nghiệp và ngân hàng • Đã xây dựng hàng trăm reports khác nhau với PBI • Phân tích kinh doanh và thiết lập công cụ BI để kiểm tra chéo xử lý quá trình ETL tại Công ty Xây dựng DataWareHouse

Giảng viên

Hình ảnh lớp học

024.7100.8666

Đăng ký học khóa

Khóa học Business Intelligence (BI)

3,990,000đ
Buổi 1: Giới thiệu về Power BI và ứng dụng trong phân tích trực quan hóa dữ liệu I. Tổng quan về Power BI 1.1 Chuẩn bị trước khi vào...
Ngày khai giảng: 27/01/2021
Suất học: Không giới hạn
Thời lượng: 6 buổi