Khóa học chuyên môn

85372D1F64Dec099B89538229F4Aafb8 1 - Khóa Học Chuyên Môn
Khóa học Xây dựng báo cáo quản trị bằng Power BI
Từ trước đến này, Quản trị tài chính doanh nghiệp đã luôn gắn bó liền với tài chính kế toán. Điều này được thể hiện...
All In One - Khóa Học Chuyên Môn
Khóa học Google Data Studio
Nếu bạn đang làm Digital Marketing thì chắc chắn đã và đang làm việc rất nhiều với những con số, các số liệu để phân...
Khoa Hoc Python - Khóa Học Chuyên Môn
Khoá học Python cho Data Analyst
Python là gì? Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao được tạo bởi Guido Rossum và công bố lần đầu vào năm 1991....
Khai giảng: 31/01/2021
Giá khóa học: 2,500,000đ
7 70 740X414 1 - Khóa Học Chuyên Môn
Khóa học Excel
Đa số chúng ta, khi còn đang đi học thường không chú trọng và dành nhiều thời gian cho các mông học như Word, Excel...
Khai giảng: 31/01/2021
Giá khóa học: 799,000đ
Curso Business Intelligence Cabecera 1 - Khóa Học Chuyên Môn
Khóa học Business Intelligence (BI)
Business Intelligence (BI) là một khóa học được thiết kế để giải quyết những vấn đề đang gia tăng trong ngành: số lượng lớn các...
Khai giảng: 30/07/2021
Giá khóa học: 4,990,000đ/học viênđ
Bg Child Page - Khóa Học Chuyên Môn
Khóa học Business Analyst (BA)
Trong thời gian qua, Business Analyst (BA) nổi lên như là một ngành nghề mới mẻ với mức thu nhập rất cao và ổn định....
Khai giảng: 30/07/2021
Giá khóa học: 5,990,000đđ
024.7303.2838