Data Mining và quá trình khai phá dữ liệu

1. Data Mining là gì?

Data Mining – tạm dịch là khai phá dữ liệu – là quá trình trích xuất và khám phá các mẫu trong tập dữ liệu lớn, liên quan đến các phương pháp ở giao điểm của học máy, thống kê và hệ thống cơ sở dữ liệu. Nhằm mục đích chuyển đổi thông tin thành một cấu trúc dễ hiểu để có thể sử dụng tiếp

Hay để dễ dàng hình dung hơn, bạn có thể hiểu nó theo đúng nghĩa đen của từ “khai phá” là “biến những vùng đất hoang vu hoặc những tài nguyên còn tiềm ẩn trở nên sử dụng được”. Đối với doanh nghiệp các tập dữ liệu chính là những “mãnh đất hoang”  tiềm ẩn giá trị sử dụng to lớn, tuy nhiên nếu không qua quá trình  khai phá thì đó cũng chỉ là những dữ liệu vô dụng.

Chính vì vậy Data Mining luôn là một phần quan trọng trong hệ thống Business Intelligence, nó có nhiệm vụ trích xuất thông tin dữ liệu đã qua xử lý từ Data Warehouse kết hợp với các thuật toán để đưa ra các quyết định có lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Capture - Data Mining Và Quá Trình Khai Phá Dữ Liệu

Ngoài bước phân tích thô, Data Mining còn liên quan đến các khía cạnh: quản lý cơ sở dữ liệu và dữ liệu, xử lý trước dữ liệu, xem xét mô hình và suy luận thống kê, các thước đo thú vị, các cân nhắc phức tạp, xuất các cấu trúc đã phát hiện, trực quan hóa và cập nhật trực tuyến.

2. Quá trình khai phá dữ liệu thường được xác định qua các giai đoạn:
1. Sơ chế
Trước khi sử dụng các thuật toán vào khai thác dữ liệu cần tập hợp một tập dữ liệu mục tiêu đủ lớn mà vẫn ngắn gọn mà để có thể khai thác trong một thời hạn nhất định.
2. Khai thác dữ liệu

Có 6 nhiệm vụ phổ biến:
+ Phân loại (Classification): Là phương pháp dự báo, cho phép phân loại một đối tượng vào một hoặc một số lớp cho trước.
+ Hồi qui (Regression): Khám phá chức năng học dự đoán, ánh xạ một mục dữ liệu thành biến dự đoán giá trị thực.
+ Phân nhóm (Clustering): Một nhiệm vụ mô tả phổ biến trong đó người ta tìm cách xác định một tập hợp hữu hạn các cụm để mô tả dữ liệu.
+ Tổng hợp (Summarization): Một nhiệm vụ mô tả bổ sung liên quan đến phương pháp cho việc tìm kiếm một mô tả nhỏ gọn cho một bộ (hoặc tập hợp con) của dữ liệu.
+ Mô hình ràng buộc (Dependency modeling): Tìm mô hình cục bộ mô tả các phụ thuộc đáng kể giữa các biến hoặc giữa các giá trị của một tính năng trong tập dữ liệu hoặc trong một phần của tập dữ liệu.
+ Dò tìm biến đổi và độ lệch (Change and Deviation Dectection): Khám phá những thay đổi quan trọng nhất trong bộ dữ liệu.
3. Xác thực kết quả
Bước cuối cùng của việc khám phá kiến ​​thức từ dữ liệu là xác minh rằng các mẫu được tạo ra bởi các thuật toán khai thác dữ liệu có xảy ra trong tập dữ liệu rộng hơn hay không

1 7Yeeorphvhe96Mpfebpg9Q - Data Mining Và Quá Trình Khai Phá Dữ Liệu

Bài viết mới nhất
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...

bài viết liên quan

LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...
024.7303.2838