Xây dựng hệ thống quản lý BSC/KPI trên Google Spreadsheet

Chuyên mục chưa phân loại

Giới thiệu

“BSC hay Balanced Scorecard – còn được gọi là Thẻ điểm cân bằng là phương pháp quản lý hiện đại dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu, các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần một hệ thống theo dõi và đánh giá quá trình thực thi chiến lược, thể hiện một bức tranh tổng thể rõ ràng và trực quan, nhờ vào các thông số được hợp nhất từ nhiều bộ phận (DASHBOARD).

Trong phần này, HCW sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra hệ thống như vậy, dựa trên nền tảng Google Spreadsheet kết hợp với phương pháp quản trị hiện đại BSC/KPI, được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí bởi Google. Hệ thống sẽ giúp Doanh nghiệp trao đổi thông tin, thu thập dữ liệu, truy xuất các báo cáo, biểu đồ đánh giá kịp thời và chính xác.

Hiển thị thêm

Nội dung

Chương 1: Giới thiệu khóa học

  • Giới thiệu tổng quan về khoá học
    16:59

Chương 2: Tạo “Spreadsheet Data”

Chương 3: Tạo “Spreadsheet_Bộ phận”

Chương 4: Tạo “Spreadsheet Master BSC/KPI”

Chương 5: Tạo “Spreadsheet KPI_Nhân viên”

Scroll to Top
Hotline: 0899.657.688
Nhắn tin Messenger 0878136222 Chat Zalo với chúng tôi Mail cho chúng tôi Địa chỉ công ty