129 lượt xem
0
0 Bình luận

Liệu lương 30 củ 1 tháng có xa vời khi rẽ ngang từ HR sang business analyst không các bác?

C0F8A8143Cb869591C37F8Dd64Ce9E8A56Bc7Ecf 3 - Không Biết Tiếng Anh Có Nên Học Ba?

Đã bỏ chọn một câu trả lời
0
fixbug100 (anonymous) 0 Comments

Hóng như top!

Đã bỏ chọn một câu trả lời
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Viết câu trả lời của bạn.
024.7303.2838