CÁCH THỨC ỨNG DỤNG DATA MINING

Trong thập kỷ qua những tiến bộ về sức mạnh xử lý và tốc độ đã cho phép chúng ta vượt ra khỏi những thực tiễn thủ công, tẻ nhạt và tốn thời gian để phân tích dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng và tự động. Các bộ dữ liệu được thu thập càng phức tạp, càng có nhiều tiềm năng để khám phá những hiểu biết có liên quan. Các nhà bán lẻ, ngân hàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp viễn thông, các công ty bảo hiểm và trong số những doanh nghiệp khác đang sử dụng Data mining để khám phá mỗi quan hệ giữa mọi thứ, từ tối ưu hóa giá thành, khuyến mãi và nhân khẩu học đến các nền kinh tế, rủi ro, cạnh tranh và truyền thông xã hội đang ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh, doanh thu, hoạt động của họ và mối quan hệ giữa họ và khách hàng.

0Ee3382960Ed671984C5800E985E46Aa - Cách Thức Ứng Dụng Data Mining
ứng dụng Data mining

Ứng dụng của Data mining

 • Phân tích thị trường và chứng khoán
 • Phát hiện gian lận
 • Quản lý rủi ro và phân tích doanh nghiệp
 • Phân tích giá trị trọn đời của khách hàng
 • Khám phá thêm 10 ứng dụng khai phá dữ liệu

 Các bước Data mining 

Bước 1: Làm sạch dữ liệu – Trong bước này, dữ liệu được làm sạch sao cho không có tạp âm hay bất thường trong dữ liệu.

Bước 2: Tích hợp dữ liệu – Trong quá trình tích hợp dữ liệu,  nhiều nguồn dữ liệu sẽ kết hợp lại thành một.

Bước 3: Lựa chọn dữ liệu – Trong bước này, dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Chuyển đổi dữ liệu – Trong bước này, dữ liệu sẽ được chuyển đổi để thực hiện phân tích tóm tắt cũng như các hoạt động tổng hợp.

Bước 5: Khai phá dữ liệu – Trong bước này, chúng tôi trích xuất dữ liệu hữu ích từ nhóm dữ liệu hiện có.

Bước 6: Đánh giá mẫu – Chúng tôi phân tích một số mẫu có trong dữ liệu.

Bước 7: Trình bày thông tin – Trong bước cuối cùng, thông tin sẽ được thể hiện dưới dạng cây, bảng, biểu đồ và ma trận.

874Ec0Acd78A4011Dbdbd95Df50A348B - Cách Thức Ứng Dụng Data Mining
các bước ứng dụng Data mining

Các công cụ để khai phá dữ liệu

 • RapidMiner 

Là một trong những công cụ phổ biến nhất để khai phá dữ liệu, RapidMiner được viết trên nền tảng Java nhưng không yêu cầu mã hóa để vận hành. Hơn nữa, nó cung cấp các chức năng khai thác dữ liệu khác nhau như tiền xử lý dữ liệu, biểu diễn dữ liệu, lọc, phân cụm,…..

 • Weka

Sử dụng Weka, bạn có thể gọi trực tiếp các thuật toán học máy hoặc nhập chúng bằng mã Java. Nó cung cấp một loạt các công cụ như trực quan hóa, tiền xử lý, phân loại, phân cụm,….

 • KNime

KNime là một bộ khai phá dữ liệu mạnh mẽ, chủ yếu được sử dụng cho tiền xử lý dữ liệu, đó là, ETL: Trích xuất, Chuyển đổi & Tải. Hơn nữa, nó tích hợp nhiều thành phần khác nhau của khoa học máy và khai phá dữ liệu để cung cấp một nền tảng bao gồm cho tất cả các hoạt động phù hợp.

 • Apache Mahout

Apache Mahout là một phần mở rộng của Nền tảng Big Data Hadoop. Các nhà phát triển tại Apache đã phát triển Mahout để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về khai phá dữ liệu và hoạt động phân tích trong Hadoop.

 • Oracle DataMining

Oracle DataMining là một công cụ tuyệt vời để phân loại, phân tích và dự đoán dữ liệu. Nó cho phép người dùng thực hiện khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu SQL để trích xuất các khung hình và biểu đồ.

 • TeraData

Đối với dữ liệu, nhập kho là một yêu cầu cần thiết. TeraData, còn được gọi là Cơ sở dữ liệu TeraData cung cấp dịch vụ kho chứa các công cụ khai phá dữ liệu. Nó có thể lưu trữ dữ liệu dựa trên mức độ sử dụng của chúng, nghĩa là, nó lưu trữ dữ liệu ít được sử dụng trong phần ‘slow’ và cho phép truy cập nhanh vào dữ liệu được sử dụng thường xuyên.

 • Orange

Phần mềm Orange được biết đến bởi việc tích hợp các công cụ khai phá dữ liệu và học máy. Nó được viết bằng Python và cung cấp trực quan tương tác và thẩm mỹ cho người dùng.

 

 

Bài viết mới nhất
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...

bài viết liên quan

LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...
024.7303.2838