Báo cái tài chính là gì? Mục đích & Nguyên tắc lập BCTC

Báo cáo tài chính là loại hình văn bản không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Đây là bảng báo cáo cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn? Nguyên tắc lập báo cáo tài chính? Mời các bạn tham khảo những thông tin chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Khái niệm báo cáo tài chính là gì?

Báo Cáo Tài Chính Là Gì?
Báo cáo tài chính là gì?

Theo khoản 1 điều 3 luật kế toán năm 2015 cho biết: Báo cáo tài chính (Financial Statement) là hệ thống thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính như: Tài sản, lợi nhuận, dòng tiền, doanh thu,… được kế toán viên trình bày dưới dạng biểu mẫu.

Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước sẽ bao gồm: Các tờ khai thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) và bộ báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ). Ngoài ra, báo cáo tài chính còn bao gồm cả phụ lục đi kèm là thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được dùng để áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thống kê trung thực và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định. Thời hạn lập báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm theo dương lịch.

Mục đích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp định hình rõ quỹ ngân sách. Từ đó, chủ động hơn trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Ngoài ra, báo cáo tài chính còn đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước.

Một báo cáo tài chính đầy đủ cần cung cấp thông tin của một doanh nghiệp bao gồm:

  •  Tài sản
  • Tiền vốn
  • Các khoản nợ phải trả
  •  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh
  • Tiền lãi và lỗ
  • Thuế và các khoản nộp cho nhà nước
  •  Các luồng tiền khác

Ngoài những thông tin cơ bản trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp thêm những thông tin khác trong “bản thuyết trình báo cáo tài chính”. Mục đích là để giải thích thêm những chi tiêu ghi trên các báo cáo tài chính.

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính là gì?

Nguyên Tắc Lập Báo Cáo Tài Chính Là Gì?
Nguyên tắc lập báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC: Khi lập báo cáo tài chính kế toán viên phải tiến hành phân loại tài sản và nợ phải trả được xác định dài hạn trong kỳ trước.

Tuy nhiên, thời gian đáo hạn sẽ không được vượt quá 12 tháng. Để có thể phân loại chi tiết báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc dồn tích

Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cần phải dựa vào cơ sở nguyên tắc dồn tích. Khi dựa theo nguyên tắc này thì mọi vấn đề có liên quan đến tài sản, nợ phải trả, doanh thu, vốn sẽ được ghi lại tại thời điểm phát sinh, không dựa vào thực tế thu hay thực chi.

2. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính khi được lập sẽ dựa trên cơ sở giả định là một doanh nghiệp đang hoạt động bình thường và liên tục. Sở dĩ cần phải thực hiện theo nguyên tắc hoạt động liên tục vì như vậy mọi sự kiện sẽ được nêu rõ, doanh nghiệp định hình được rõ hướng phát triển.

Trường hợp báo cáo tài chính không được lập dựa trên cơ sở hoạt động liên tục thì sự kiện này sẽ không được nêu rõ ràng.

3. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp

Kế toán viên cần phải áp dụng nguyên tắc  trọng yếu và tập hợp để làm báo cáo. Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng. Đối với các mục còn lại thì tập hợp lại thành những khoản mục cùng tính chất.

Áp dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp sẽ tuân thủ được các quy định về trình bày. Từ đó, báo cáo tài chính trở nên trơn tru và dễ hiểu.

4. Nguyên tắc nhất quán

Khi trình bày báo cáo tài chính tất cả thông tin cần phải được phân loại rõ ràng theo nguyên tắc nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác. Điều này không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp mà còn giúp người xem dễ hiểu.

5. Nguyên tắc bù trừ

Nguyên tắc bù trừ nghĩa là kế toán tổng hợp thông tin giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới.

Nguyên tắc này được áp dụng khi tài sản và nợ phải trả có liên quan đến cùng một đối tượng theo quy định của luật kế toán.

6. Nguyên tắc có thể so sánh

Trong báo cáo tài chính cần có nguyên tắc so sánh. Nguyên tắc so sánh giúp doanh nghiệp hiểu đúng và rõ hơn tình trạng tài chính hiện tại. Từ đó, đưa ra được chiến lược phát triển cho sau này.


Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến vấn đề báo cáo tài chính là gì?

Chắc chắn với những thông tin này bạn đọc đã hiểu rõ hơn về báo cáo quan trọng và rất cần thiết cho doanh nghiệp này. Nắm bắt được thông tin về báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ chủ động hơn rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết mới nhất
29/04/2021
Quy trình tổng thể triển khai BSC/KPI
Tải xuống file quy trình Quy trình tổng thể triển khai BSC_KPI (1)
28/04/2021
Báo cái tài chính là gì? Mục đích & Nguyên tắc lập BCTC
Báo cáo tài chính là loại hình văn bản không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Đây là...
28/04/2021
Quy Trình Báo cáo kiểm soát dòng tiền hiệu quả (update 2021)
Dòng tiền là yếu tố chính quyết định trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Kiểm soát dòng...
27/04/2021
Thinking out of the box, công cụ tuyệt vời để có những giải pháp sáng tạo hiệu quả
Thinking out of box thường được biết đến như tư duy vượt giới hạn. Nó cực kỳ hữu ích bởi...

bài viết liên quan

29/04/2021
Quy trình tổng thể triển khai BSC/KPI
Tải xuống file quy trình Quy trình tổng thể triển khai BSC_KPI (1)
28/04/2021
Báo cái tài chính là gì? Mục đích & Nguyên tắc lập BCTC
Báo cáo tài chính là loại hình văn bản không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Đây là...
28/04/2021
Quy Trình Báo cáo kiểm soát dòng tiền hiệu quả (update 2021)
Dòng tiền là yếu tố chính quyết định trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Kiểm soát dòng...
27/04/2021
Thinking out of the box, công cụ tuyệt vời để có những giải pháp sáng tạo hiệu quả
Thinking out of box thường được biết đến như tư duy vượt giới hạn. Nó cực kỳ hữu ích bởi...
27/04/2021
Ma trận Eisenhower – Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả của vị Tổng thống Mỹ
Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến...
27/04/2021
Hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp
Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy...
024.7303.2838