Ban chiến lược trong doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng việc định hướng, xây dựng và thực thi chiến lược, tại các doanh nghiệp nhu cầu thành lập ban chiến lược là vô cùng cần thiết và các nhân sự trong ban đóng vai trò tối quan trọng trong tổ chức.

Chiến Lược Bán Hàng1. Thành phần ban chiến lược

Số thành viên có thể giao động từ 3-5 người, là các nhân sự cốt cán của công ty, am hiểu tường tận về ngành nghề công ty đang kinh doanh, đồng thời thấu hiểu nội tại của doanh nghiệp.

Tổng giám đốc có thể chỉ định, hoặc thường được bình bầu qua các cuộc họp nội bộ trong doanh nghiệp (có thể bao gồm cả tổng giám đốc)

2. Chức năng – nhiệm vụ

 • Hoạch định chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp
 • Xây dựng mục tiêu chiến lược, tổ chức họp tổng kết đánh giá tiến độ hoàn thành mục tiêu hàng tuần/tháng/quý
 • Đề xuất và phê duyệt các chính sách phù hợp để thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu các bộ phận/phòng/ban

3. Quyền hạn

  • Quyết định chiến lược thực thi của doanh nghiệp
  • Yêu cầu, đề xuất nhân sự phù hợp tại các bộ phận/phòng/ban trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu chiến lược
  • Yêu cầu, đề xuất, đánh giá các giải pháp từ các bộ phận/phòng/ban nhằm kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược
  • Tổ chức các cuộc họp nội bộ, giao ban hàng tuần/tháng/quý
Bài viết mới nhất
29/04/2021
Quy trình tổng thể triển khai BSC/KPI
Tải xuống file quy trình Quy trình tổng thể triển khai BSC_KPI (1)
28/04/2021
Báo cái tài chính là gì? Mục đích & Nguyên tắc lập BCTC
Báo cáo tài chính là loại hình văn bản không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Đây là...
28/04/2021
Quy Trình Báo cáo kiểm soát dòng tiền hiệu quả (update 2021)
Dòng tiền là yếu tố chính quyết định trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Kiểm soát dòng...
27/04/2021
Thinking out of the box, công cụ tuyệt vời để có những giải pháp sáng tạo hiệu quả
Thinking out of box thường được biết đến như tư duy vượt giới hạn. Nó cực kỳ hữu ích bởi...

bài viết liên quan

29/04/2021
Quy trình tổng thể triển khai BSC/KPI
Tải xuống file quy trình Quy trình tổng thể triển khai BSC_KPI (1)
28/04/2021
Báo cái tài chính là gì? Mục đích & Nguyên tắc lập BCTC
Báo cáo tài chính là loại hình văn bản không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Đây là...
28/04/2021
Quy Trình Báo cáo kiểm soát dòng tiền hiệu quả (update 2021)
Dòng tiền là yếu tố chính quyết định trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Kiểm soát dòng...
27/04/2021
Thinking out of the box, công cụ tuyệt vời để có những giải pháp sáng tạo hiệu quả
Thinking out of box thường được biết đến như tư duy vượt giới hạn. Nó cực kỳ hữu ích bởi...
27/04/2021
Ma trận Eisenhower – Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả của vị Tổng thống Mỹ
Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến...
27/04/2021
Hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp
Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy...
024.7303.2838